Zakres usług

» Ewidencja środków trwałych

» Karta podatkowa

» Prowadzenie książki przychodów i rozchodów

» Przygotowywanie sprawozdań finansowych

» Roczne rozliczanie działalności

» Rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego

» Deklaracje ZUS

» Listy płac

» Rozliczanie PIT

» Składki ZUS

» Dokumentacja kadrowa

» Dokumentacja urlopowa

» Sporządzanie umów o pracę

» Świadectwa pracy

» Umowy cywilnoprawne

» Deklaracje podatkowe

» Optymalizacja podatkowa

» Rozliczenia publicznoprawne

» Stała współpraca w zakresie bieżących porad prawnych

» Tematyczne opinie prawne

» Sporządzanie dokumentacji prawniczej